Naturvejledning

Tænk det lidt vildt og lidt mere uorganiseret. Nogle grønne rum, hvor børnene ikke hele tiden er overvåget af voksne, men hvor de kan have sin egen lille verden. Lok dyr, fugle og insekter, fortæl en røverhistorie, hvis man viser begejstring og er i øjenhøjde med børnene så er naturen et magisk univers som tilbyder mænger af oplevelser.

Jeg kan tilbyde at arbejde som konsulent i børnehaver i kortere eller længere perioder. 

Et af mine mål er at klæde pædagoger på til at blive bedre til at bruge naturen mere aktivt.

Jeg har i 2020 arbejdet halvtid som naturvejleder i en børnehave i Gladsaxe med udgangspunkt i naturhusene i Radiomarken. Det har givet mig en masse erfaring og redskaber til at lave udelivs aktiviteter. Et eksempel er at jeg arrangerede skattejagt hver fredag hvor der var fokus på forskellig dyr og planter. Eksempelvis insketer, fugle og træ typer. Det handler om at læringen forbliver i et legende univers. På den måde skaber man rammen for god undervisning.

Undersøgelser fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening har vist, at børn i dag kommer langt mindre ud end deres bedsteforældre og i det hele taget er meget lidt i kontakt med naturen i fritiden.

»Børn og også os voksne lever i en ekstremt fragmenteret verden i dag. Naturen kan være et afbræk, hvis vi skaber rammerne. Et mentalt rum, hvor man kan trække sig lidt tilbage, og hvor hjernen ikke konstant er målrettet opmærksom på, hvad der sker af input og indtryk, der farer rundt. Det har vi absolut brug for. Det giver også plads og frirum, for der er simpelthen flere kvadratmeter at gøre godt med, når nogen er ude. Jeg hører mange sige, at der er færre konflikter. De børn, der er meget aktive eller udadreagerende, har simpelthen flere udfoldelsesmuligheder, når vi er ude i naturen.«